Reklam Üye Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İŞVERENİN                      

(unvanı)                                 : KALE GROUP 

ÇALIŞANIN ( Dijital kayıt esnasında girmesi gereken bilgileri )

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

İşbu sözleşme işveren ve çalışan arasındaki prim ödemesinin usul, esas ve şartlarını belirler. Çalışanın, işveren lehine yapmış olduğu satış ile bağlantılı olarak alacağı prim bedeli, primin hesap edilmesi, ödenme zamanı ve şekli bu sözleşme ile belirlenmiştir.  

3. ÇALIŞANIN ÇALIŞMA YERİ: 

Çalışan, işveren veya vekilinin göstereceği yerlerde çalışır. İşveren veya vekili gerekli gördüğü takdirde çalışanların çalışma yerlerini değiştirebilir. Bu durumu çalışanlar işbu sözleşmeyle kabul etmiş sayılır.

4. ÇALIŞANIN ÇALIŞMA SAATİ: 

Çalışan, şirkette mesai ve masa başı çalışmayacağı için anlaşma prim usulü olarak kardan pay şeklinde olacaktır. Ve Kişi tamamen şirket e dışarıdan katkı sağladığından çalışma saati günü tamamen çalışanın kendi belirleyeceği şekildedir. Şirketin bu konuda bir dayatması asla olmayacaktır. 

5. PRİM BAREMİ ve ORANLAR:

Çalışan, işvereni lehine satış yaptıkça prim baremi çalışmaya başlayacaktır. Alt sınır 100 TL dir. 

Çalışan kendine ait satışlardan %20 prim alacak olup, kalan bakiyeden %10 da bağlı olduğu üst sorumlusuna aktarılacaktır.

İl sorumlusu çalışan kişiler prim hakları aynı kalmak sureti ile, il de şirkete aktarılmak üzere biriken havuzdan da ekstra %20 kazanım sağlayacaktır.

6. PRİMİN KAZANILMASI VE ÖDENME ŞARTLARI:

a) %20 prim için En az 100 tl lik satış gerçekleştirme 

b) Yapılan Satışın Tahsilatı yapıldıktan sonra kdv(%18) satışta kdv tutarı düşülerek kalan net tutarın prim i hesaba aktarılacaktır. 

-Satış fiyatlarına kdv dahil edilecektir. Net tutar 100 tl ise 118 tl olarak firmadan ödeme talebi yapılacaktır. Prim hakkı 100tl üzerinden hesaplanacaktır.

c)  Prim ödemeleri her ayın 30 unda çekim talebi  oluşturup takiben ilk yeni ayın ilk 3 iş günü içerisinde çalışanların belirtilen ibanlarına (kayıt ismi ile uyuşmak zorundadır.)  gönderimi yapılacaktır.

Çalışana ödenecek primin hak edilmesi ödenme şekli ve usulü yukarda belirtilen 6. Madde a), b), c) fıkralarındaki tüm unsurlar birlikte değerlendirilerek hesap edilecektir. 


7. PRİMİN ÖDENME ZAMANI VE PRİM DÖNEMİ:

Çalışan yukarıdaki 6. maddede belirtildiği şekilde prim alacağını hak ettiği anda hak etmiş olduğu prim bedeli hesap edilip çalışana işveren tarafından ödenecektir. 

Prim dönemi yıllıktır. Her yıl sözleşme yenilenecektir. 

     Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır. 

     Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra   daireleri yetkilidir. 

İki sayfadan oluşan iş bu  İŞYERİ PRİM UYGULAMA VE ESASLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMESİ, kayıt olduğu tarihinde taraflarca tanzim edilip, okunarak dijital onay ile imzalanmış olup, işveren çalışana prim ödemeyi, çalışanda yukarıda belirtilen şartlara uygun performans göstererek prime hak kazanacağını karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.   

           İŞVEREN VEYA VEKİLİ                                                  

                  KALE GROUP